25/آذر/1395

قطره قطره نمایشگاه آثار عکاسی کمیل بیک و مهدی حیدنژاد مقدم

نمایشگاه آثار عکاسی کمیل بیک و مهدی حیدنژاد مقدم به نفع کودکان کارتن خواب گشایش ۲۵ آذر ادامه تا ۲۷ آذر ساعت بازدید ۱۷ تا ۲۰ نگارخانه فرزاد بلوارسجاد، گلریز۲، شمار۱۰

قطره قطره

25/آذر/1395

نمایشگاه فتوواک ۲۰۱۶ مشهد

برگزاری نمایشگاه فتوواک ۲۰۱۶ مشهد نمایشگاه فتوواک ۲۰۱۶ مشهد با همت “کانون عکس مشهد” و “کانون گسترش عکاسی خراسان” روز پنجشنبه ۲۵ آذرماه ۹۵، ساعت ۱۷ در نگارخانه آرتین شهر مشهد افتتاح می‌گردد. در این نمایشگاه ۴۲ اثر که توسط فرامرز عامل بردبار ، محمدرضا چایفروش و نوشین وفادار از…

فتوواک

22/آذر/1395

هورشید

نمایشگاه تن پوش های زمستانه محبوبه سلطانی گشایش ٢٢ آذرماه، ساعت ۱۸ ادامه نمایشگاه تا ٢۷ آذر، ساعت بازدید ١۶ تا ٢١ گالری آرتین مشهد، احمدآباد، قائم٨ پلاک ۵٨/٢

هورشید

20/آذر/1395

نمایشگاه عکس صامت

نمایشگاه گروهی عکس گشایش ۲۰ آذرماه ادامه نمایشگاه تا ۲۶ آذرماه ساعت بازدید ۱۷ تا ۲۱ نگارخانه ارغوان بلوار سجاد، بین سجاد ۲ و ۴، روبروی سازمان ملل، شماره ۸۶

صامت

1/آذر/1395

تراوش

نمایشگاه گروهی نقاشی آبرنگ گشایش ۱۹ آذر ادامه نمایشگاه تا ۲۳ آذر، ساعت بازدید ۱۷ تا ۲۰ نگارخانه فرزاد بلوارسجاد، گلریز۲، شمار۱۰

تراوش

1/آذر/1395

نمایشگاه عکس های بي تا احمدزاده

نمایشگاه عکس های بی‌تا احمدزاده گشایش ۱۸ آذر ادامه نمایشگاه تا ۲۳ آذر، ساعت بازدید ١۶ تا ٢٠ گالری آرتین احمدآباد، قائم ٨، شماره ۵٨/٢

عَدَم

1/آذر/1395

کشمون بولهوری

رویدادی برای آغاز یک ماجراجویی رؤیا پرداز: محمدقائم پناه طراح: وحید عرفانیان گشایش ۱۴ آذر ادامه نمایشگاه تا ۱۶ آذر، ساعت بازدید ۱۷ تا ۲۰ نگارخانه فرزاد بلوارسجاد، گلریز۲، شمار۱۰

کشمون بولهوری

1/آذر/1395

نمایشگاه برش

نمایشگاه طراحی سید مصطفی سید ناصرالدینی گشایش ۱۱ آذر ادامه نمایشگاه تا ۱۶ آذر، ساعت بازدید ١۶ تا ٢٠ گالری آرتین احمدآباد، قائم ٨، شماره ۵٨/٢

برش

1/آذر/1395

نمایشگاه قاب ناطق

نمایشگاه گروهی عکس گشایش ۱۱ آذر ادامه نمایشگاه تا ۱۶ آذر ساعت بازدید ۱۶ تا ۲۰ گالری آرتین احمدآباد، قائم ٨، شماره ۵٨/٢

قاب ناطق

5/آذر/1395

نمایشگاه گروهی عکس

نمایشگاه گروه عکاسی سعید آقایی، وحید محرمی، مجتبی بایگی، علیرضا عطایی گشایش ۵ آذرماه ادامه نمایشگاه تا ۱۱ آذرماه، ساعت بازدید ۱۱ تا ۱۴ و ۱۷ تا ۲۲ نگارخانه رادین بلوار سجاد، حامد جنوبی ۱۲، شماره ۱۰۸

دوربینی که دوربین نیست