رویدادهای نگارخانه اشراق

آدرس: میدان دکتر شریعتی (تقی آباد)‏، حوزه هنری خراسان رضوی
نگارخانه اشراق

27/مهر/1395

ششمین مهرگان

نمایشگاه آثار خوشنویسی هنرجویان استاد دکتر علیرضا کدخدایی گشایش ۲۷ مهر ساعت ۱۷ ادامه نمایشگاه تا ۳ آبان ساعات بازدید ۹ تا ۱۲ و ۱۷ تا ۱۹ نگارخانه اشراق بلوار هاشمیه، بین هاشمیه ۲۰ و ۲۲

ششمین مهرگان

7/بهمن/1391

karikator-l

نمایشگاه کاریکاتور حسین واحد گشایش ۷ بهمن‌ماه ساعت ۵ عصـر ادامه بازدید  تا ۱۲ بهمن‌ماه ۹ تا ۱۲ صبـح و ۵ تا ۷ عصـر نگارخانه اشراق میدان دکتر شریعتی (تقی آباد)‏، حوزه هنری خراسان رضوی نگارخانه اشراق

نمایشگاه کاریکاتور

31/تیر/1391

4goosh-l

نمایشگاه پوستر و آرم مرجان فرازی ۳۱ تیـر تا ۵ مـرداد مـاه ۱۳۹۱ ۱۰ تا ۱۳ صبـح و ۵:۳۰ تا ۷:۳۰ عصـرها نگارخانه اشراق میدان دکتر شریعتی (تقی آباد)‏ حوزه هنری خراسان رضوی

چهارگوش