رویدادهای نگارخانه آسمان

آدرس: نگارخانه آسمان، حاشیه بلوار وکیل آباد، حدفاصل پارس و خیابان سرو
تلفن: ۸۹۳۱۳۳۶

30/اردیبهشت/1395

سخن ساده ی رنگ

آثار آبرنگ جمعی از هنرجویان آموزشگاه استاد مدیرزاده گشایش پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۸ ادامه نمایشگاه تا ۴ خرداد ساعت بازدید ۱۸ الی ۲۱ گالری آسمان وکیل آباد جنب هتل پارس نبش وکیل آباد ۳۸

سخن ساده‌ی رنگ

29/بهمن/1394

photo_2016-02-11_00-57-26

نمایشگاه حجم و نقاشی گشایش پنجشنبه ۲۹ بهمن، ساعت ۱۸ ادامه بازدید تا ۴ اسفند، ساعت بازدید ۱۸ الی ۲۱ گالری‌ آسمان وکیل آباد، جنب هتل پارس، نبش وکیل آباد ۳۸

گروه فام ۲

15/بهمن/1394

گروه فام

نمایشگاه گروهی نقاشی گشایش پنجشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۱۸ ادامه نمایشگاه تا ۲۰ بهمن ساعت بازدید ۱۸ الی ۲۱ گالری آسمان وکیل آباد، جنب هتل پارس، نبش وکیل آباد ۳۸

گروه فام

1/بهمن/1394

IMG_2344

نمایشگاه تصویرسازی کیمیا برهمت گشایش: پنجشنبه یکم بهمن ساعت ۱۸ ادامه نمایشگاه تا ۶ بهمن ماه ساعت بازدید ۱۸ الی ۲۱ گالری آسمان وکیل آباد، جنب هتل پارس، نبش وکیل آباد ۳۸

قبیله نهنگای مرده

4/دی/1394

photo_2015-12-20_16-35-44

مروری بر آثار الهام عبدالحسین پور گشایش ۴ دی ماه ساعت ۱۷ ادامه نمایشگاه تا ۸ دی ماه ساعت بازدید  ۱۷ الی ۲۱ گالری آسمان بلواروکیل آباد، وکیل آباد ۳۸، بین هتل پارس و خیابان سرو

صدای سکوت

26/آذر/1394

IMG_1340

نمایشگاه نقاشی منصوره علاقه‌بند حسینی گشایش پنجشنبه ۲۶ آذر ساعت ۱۷ ادامه نمایشگاه تا ۱ دی ماه ساعت بازدید ۱۸ الی ۲۱ گالری آسمان بلواروکیل آباد، وکیل آباد ۳۸، بین هتل پارس و خیابان سرو

هستم اگر می روم