رویدادهای خانه هنرمندان مشهد

آدرس: خیابان کوهسنگی،
انتهای خیابان دکتر بهشتی

https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Mashhad,+Khorasan+Razavi,+Iran&aq=0&oq=mashhad&sll=37.0625,-95.677068&sspn=35.684144,86.572266&ie=UTF8&hq=&hnear=Mashhad,+Khorasan+Razavi,+Iran&t=m&ll=36.279482,59.564266&spn=0.006054,0.00912&z=16&iwloc=A&output=embed

2/اردیبهشت/1391

3b

نمایشگاهی از آثار تک عکس و مجموعه عکس فارغ التحصیلان کارگاه عکاسی دیجیتال مرکز آموزش سروش زیر نظر کیارنگ علایی دوم اردی‌بهشت الی هفتم اردی‌بهشت ۹ تا ۱۲ صبح و پنج تا ۷ عصر کوهسنگی، انتهای خیابان دکتر بهشتی، خانه هنرمندان مشهد

بدون استثنا