رویدادهای طراحی

1/آذر/1395

نمایشگاه برش

نمایشگاه طراحی سید مصطفی سید ناصرالدینی گشایش ۱۱ آذر ادامه نمایشگاه تا ۱۶ آذر، ساعت بازدید ١۶ تا ٢٠ گالری آرتین احمدآباد، قائم ٨، شماره ۵٨/٢

برش

29/مهر/1395

رنجی که می بریم، نجمه امینی

نمایشگاه آثار نقاشی و طراحی نجمه امینی گشایش ۲۹ مهر ساعت ۱۶ ادامه نمایشگاه تا ۴ آبان ساعات بازدید ۱۶ تا ۲۰ نگارخانه آرتین احمد آباد، قائم ۸، پلاک ۵۸/۲

رنجی که می بریم

23/مهر/1395

لارج فرمت

نمایشگاه گروهی طراحی گشایش ۲۳ مهر ساعت ۱۷ ادامه نمایشگاه تا ۲۷ مهر ساعت بازدید ۱۷ تا ۲۰ گالری فرزاد بلوارسجاد. گلریز ۲.پلاک۱۰

لارج فرمت

1/مهر/1395

نمایشگاه زخمی دوران

نمایشگاه طراحی فریبا حاجی سید اسداله گشایش ۱ مهر ساعت ۱۶ ادامه نمایشگاه تا ۶ مهر ساعت بازدید ۱۶ تا ۲۰ گالری آرتین احمدآباد، قائم ۸، شماره ۵۸/۲

زخمی دوران‌ها

25/شهریور/1395

باغ انجیر

نمایشگاه آثار طراحی نازنین نصیری گشایش ۲۵ شهریور ادامه نمایشگاه تا ۲۹ شهریور ساعت بازدید ۱۸ الی ۲۱ گالری فرزاد بلوار سجاد، گلریز ۲، پلاک ۱۰

باغ انجیر

30/اردیبهشت/1395

رابطه بی واسه

نمایشگاه گروهی طراحی زیر نظر علی معمری لیلا مردادیان، تارا نامی، لیلا نودادی، مریم واحدیان گشایش ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۶ ادامه نمایشگاه تا ۴ خرداد ساعت بازدید ۱۶ الی ۲۰ گالری آرتین خیابان احمدآباد،  قائم٨، پلاک ۵٨/٢

رابطه بی واسه

3/خرداد/1395

انسان فضا نقاشی

نمایشگاه آثار هنرجویان کلاسهای تخصصی مجتمع فرهنگی هنری امام رضا (ع) زیر نظر دکتر لاله خرازیان گشایش ۳ خرداد ساعت ۱۷ ادامه نمایشگاه تا ۶ خرداد ساعت ۱۷ الی ۲۱ نگارخانه بهار کوهسنگی ۱۴ ابتدای حکیم نظامی ۱۰

انسان فضا نقاشی

9/اردیبهشت/1395

photo_2016-04-25_17-15-33

نمایشگاه طراحی های مهسا حمیدی گشایش پنجشنبه ۹ اردیبهشت ساعت ۱۷ ادامه نمایشگاه تا ۱۴ اردیبهشت ساعت بازدید ۱۶ الی ۲۰ گالری آرتین (سالن ۳) خیابان احمد آباد، قائم ۸، پلاک ۵۸.۲  

رخوت