رویدادهای طراحی لباس

22/آذر/1395

هورشید

نمایشگاه تن پوش های زمستانه محبوبه سلطانی گشایش ٢٢ آذرماه، ساعت ۱۸ ادامه نمایشگاه تا ٢۷ آذر، ساعت بازدید ١۶ تا ٢١ گالری آرتین مشهد، احمدآباد، قائم٨ پلاک ۵٨/٢

هورشید

13/اسفند/1393

Nakhkook2

نمایشگاه تن‌پوش‌های آرزو انزان‌پور چهارشنبه ۱۳ اسفندماه ساعت ۵ عصر تا ۹ شب پنج‌شنبه ۱۴ اسفندماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۵ عصر تا ۹ شب گالری آبان وکیل آباد نهم، شماره‌ی ۷

نخ کوک

1/اسفند/1393

IMG_0162

نمایشگاه مانتوهای گروه هنری آبان دخت درنگارخانه آذرنور گشایش: جمعه یکم اسفندماه ساعت ۵ عصر ادامه بازدید تا سه‌شنبه ۵ اسفندماه ۱۰ تا ۱۳ صبح و ۵ تا ۸ عصر

آبان دخت