رویدادهای طراحی صنعتی

15/مرداد/1395

چالش های یک طراح

نگارخانه فرزاد با افتخار برگزار می کند؛ چالش های یک طراح در ″ده روز با طراحی صنعتی″ به مناسبت دهمین سالگرد تاسیس رشته طراحی صنعتی در مشهد. جمعه | ۱۵مرداد | مراسم افتتاحیه شنبه | ۱۶مرداد | نشست دانشجویان با اساتید دانشگاه یکشنبه | ۱۷مرداد | نشست صنعت و دانشگاه…

چالش های یک طراح