رویدادهای خوشنویسی

14/دی/1395

نقاشیخطوط

نمایشگاه آثار نقاشیخط هنرمندان مشهد رضا زاهدی، محمد علی فراستی، سعید خادمی، انوشیروان فروغی، کاظم خراسانی، محسن توسلی، علیرضا بهدانی، مسعود صفار افتتاحیه سه شنبه ۱۴ دی ماه ساعت ۱۷ ادامه نمایشگاه تا پنجشنبه ۲۳ دی ماه گالری رادین سجاد، حامد جنوبی ۱۲، پلاک ۱۰۸

نقاشیخطوط

9/دی/1395

حامد محمدیان

نمایشگاه آثار خط نقاشی حامد محمدیان گشایش پنجشنبه ۹ دی ساعت ۱۸ گالری تالی مشهد، نرسیده به فلکه برق، بین ملک الشعرا بهار ۱۰ و ۱۲

گفت و گو

27/مهر/1395

ششمین مهرگان

نمایشگاه آثار خوشنویسی هنرجویان استاد دکتر علیرضا کدخدایی گشایش ۲۷ مهر ساعت ۱۷ ادامه نمایشگاه تا ۳ آبان ساعات بازدید ۹ تا ۱۲ و ۱۷ تا ۱۹ نگارخانه اشراق بلوار هاشمیه، بین هاشمیه ۲۰ و ۲۲

ششمین مهرگان

24/مهر/1395

خوشنویسی مشهد

نمایشگاه آثار خوشنویسی اساتید و مدرسین خراسان رضوی گشایش ۲۴ مهر ساعت ۱۷ ادامه نمایشگاه تا ۲۹ مهر ساعات بازدید ۹ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۰ نگارخانه رضوان کوهسنگی، کوهسنگی ۱۷

آثار خوشنویسی

18/اردیبهشت/1395

photo_2016-05-07_04-08-50

نمایشگاه آثار خوشنویسی علی طوسی ثانی و فرهاد شیرخانی گشایش ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۷ ادامه نمایشگاه تا ۲۳ اردیبهشت ساعات بازدید ۹ الی ۱۲ و ۱۷ الی ۲۰ نگارخانه رضوان کوهسنگی ۱۷، شماره ۱۶

شمیم بهار

15/اسفند/1394

صفیر سیمرغ

نمایشگاه آثار خوشنویسی محسن توسلی گشایش ۱۵ اسفند ساعت ۱۷ ادامه نمایشگاه تا ۲۰ اسفند ساعات بازدید ۹ الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۰ نگارخانه رضوان خیابان کوهسنگی، کوهسنگی ۱۷

صفیر سیمرغ

9/اسفند/1394

یادمان وحدت

نمایشگاه آثار زنده یاد استاد علی اصغر رضایی رادکانی گشایش ۹ اسفند ساعت ۱۷ ادامه نمایشگاه تا ۱۲ اسفند ساعات بازدید ۹ الی ۱۲ و ۱۷ الی ۲۰ نگارخانه رضوان کوهسنگی ۱۷، شماره ۱۶

یادمان وحدت

14/اسفند/1394

نمایشگاه گروهی نقاشی خط مشهد

نمایشگاه گروهی نقاشی خط کاظم خراسانی، مسعود صفار، محمد حسین کامیابی گشایش ۱۴ اسفند ساعت ۱۷ ادامه نمایشگاه تا ۲۰ اسفند ساعت بازدید ۱۷ الی ۲۱ نگارخانه رادین بلوار سجاد، حامد جنوبی ۱۲، پلاک ۱۰۸

نقاشی خط

20/بهمن/1394

photo_2016-02-07_21-09-33

اولین دوره آموزش رسمی خط معلی در خراسان مدرس: مصطفی سلیمی مکتب هنر رضوان خیابان کوهسنگی، کوهسنگی ۱۷ شماره تماس: ۰۵۱۳۸۴۲۳۵۷۵

خط معلی

17/بهمن/1394

photo_2016-02-05_21-26-34

نمایشگاه آثار خوشنویسی اساتید و فوق ممتازهای انجمن خوشنویسان مشهد گشایش ۱۷ بهمن ماه، ساعت ۱۷ ادامه نمایشگاه تا ۲۳ بهمن، ساعات بازدید ۹ الی ۱۲ و ۱۷ الی ۲۰ نگارخانه رضوان خیابان کوهسنگی، کوهسنگی ۱۷

فجر سی و هفت