رویدادهای آثار هنری

31/تیر/1395

با خودم، گاهی

″با خودم، گاهی″ نمایش مجموعه آثار تصویرسازی، چاپ و نقاشی دیجیتال کیوریتور: نرجس محمدی( هاسمیک) با همراهی فروشگاه بهاران( عالم زاده) و دفتر فنی گستره سحر آزاد مهر. محمود آزادنیا. راحله برخورداری، محمد برنگی. مریم جهانی. منیژه حجازی. ثنا راد. مهشید راقمی. آتنا شمس. مهشید شهر آبادی. سمانه صلواتی. عطیعه…

با خودم، گاهی

9/تیر/1395

چنان که ببینی

اولین نمایشگاه محصولات گروه هنری شرشره ماگ،‌کوسن، دفترچه، زیرلیوانی، گلدان گشایش ۹ تیرماه،‌ ساعت ۱۹ ادامه نمایشگاه تا ۱۱ تیر، ساعت بازدید ۱۹ الی ۲۳ گالری رادین بلوار سجاد، حامد جنوبی ۱۲، شماره ۱۰۸

چنان که ببینی

10/اردیبهشت/1395

رو-باتیک نمایشگاه آثار تکتم همتی

نمایشگاه آثار تکتم همتی گشایش ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۷ ادامه نمایشگاه تا ۱۶ اردیبهشت ساعت بازدید ۱۷ الی ۲۱ گالری رادین بلوار سجاد، حامد جنوبی ۱۲، پلاک ۱۰۸

رو-باتیک

3/اردیبهشت/1395

مهتا شیخی

یادمان و نمایش آثار مهتا مشایخی (۱۳۹۰-۱۳۵۸) گشایش: جمعه ۳ اردی‌بهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۷ نمایش آثار تا چهارشنبه ۹ اردی‌بهشت ماه ساعت بازدید ۱۷ الی ۲۱ نگارخانه رادین بلوار سجاد، حامد جنوبی ۱۲، شماره ۱۰۲

آثار مهتا شیخی

21/اسفند/1394

اکسپو آثار هنری مشهد

اکسپو آثار هنری مشهد گشایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۷ ادامه نمایشگاه تا ۲۸ اسفند ساعت بازدید ۱۷ الی ۲۱ نگارخانه رادین بلوار سجاد، حامد جنوبی ۱۲، پلاک ۱۰۸

اکسپو آثار هنری

25/اسفند/1394

نمایشگاه عیدانه مشهد

نمایشگاه گروهی و فروشگاه صنایع دستی گشایش ۲۵ اسفند ادامه نمایشگاه تا ۲۵ فروردین ساعات بازدید ۹ الی ۱۴ و ۱۶ الی ۲۱ چارسوق هنر، سال استاد ترمه چی

عیدانه