15/تیر/1391

آخرین منجی

1
monji-l

نمایشگاه آثار سومین جشنواره ملی آخرین منجی
تایپوگرافی پوستر

گشایش: ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۱
ساعت ۶ عصـر
بازدید: تا ۲۲ تــیــر ماه

۹ تا ۱۲ صبح و ۵ الی ۸ عصر

کوهسنگی، چارسوق هنر مشهد
نگارخانه سلطان‌علی مشهدی

همه رویدادهای طراحی گرافیک
همه رویدادهای نگارخانه سلطانعلی مشهدی

یادداشتی برای این رویداد بنویسید

Current ye@r *