27/خرداد/1391

نمایشگاه گروهی نقاشی

0
naghashi-l

حسین آسیایی
مینو گلشیر
سایه سروری
پانیس مختاری

گشایش: ۲۷ خـرداد ماه ۱۳۹۱
ساعت ۶ عصـر
ادامه بازدید تا ۱ تیـرماه
۹ تا ۱۲ صبـح و ۶ تا ۸:۳۰ عصـر

خیابان صاحب الزمان
(حدفاصل میدان تختی و میدان صاحب الزمان)‏
نگارخانه میرک

همه رویدادهای نقاشی
همه رویدادهای نگارخانه میرک

یادداشتی برای این رویداد بنویسید

Current ye@r *