14/دی/1395

نقاشیخطوط

8
نقاشیخطوط

نمایشگاه آثار نقاشیخط هنرمندان مشهد
رضا زاهدی، محمد علی فراستی، سعید خادمی، انوشیروان فروغی، کاظم خراسانی، محسن توسلی، علیرضا بهدانی، مسعود صفار

افتتاحیه سه شنبه ۱۴ دی ماه ساعت ۱۷
ادامه نمایشگاه تا پنجشنبه ۲۳ دی ماه

گالری رادین
سجاد، حامد جنوبی ۱۲، پلاک ۱۰۸

همه رویدادهای خوشنویسی
همه رویدادهای نگارخانه رادین

یادداشتی برای این رویداد بنویسید

Current ye@r *