28/آذر/1395

لحظه‌ای مکث

7
لحظه ای مکث

نمایشگاه گروهی عکس هنرجویان فرهنگسرای جهاد دانشگاهی مشهد

گشایش ۲۸ آذرماه ساعت ۱۷
ادامه نمایشگاه تا ۱ دی ماه ساعت بازدید ۱۰ تا ۱۲ و ۱۷ تا ۲۰

نگارخانه فردوسی
سه راه ادبیات، مجتمع دکتر علی شریعتی، جهاد دانشگاهی مشهد

همه رویدادهای عکاسی
همه رویدادهای نگارخانه فردوسی

یادداشتی برای این رویداد بنویسید

Current ye@r *