16/مرداد/1395

سی و دومین

2
سی و دومین

نمایشگاه گروهی عکس “سی و دومین ”
هنرجویان جهاد دانشگاهی مشهد زیر نظر استاد گیلانی فر
به انتخاب هیئت داوری حمیدرضا گیلانی فر، امین ابراهیمی ، علی حسینیان نسب، شادی آفرین آرش ، فرشید دلارامی

گشایش شنبه ١۶ مرداد ٩۵ ساعت ١٧
ادامه بازدید تا چهارشنبه ٢٠ مرداد ساعات بازید صبح ١٠ تا ١٢ و عصر ١٧ تا ٢٠

نگارخانه فردوسی‌، جهاد دانشگاهی

همه رویدادهای عکاسی
همه رویدادهای نگارخانه فردوسی

یادداشتی برای این رویداد بنویسید

Current ye@r *