30/بهمن/1394

خانه دوست

2
خانه دوست

نمایشگاه سومین جشنواره سراسری عکس خانه دوست
بهمراه رونمایی از کتاب جشنواره

گشایش جمعه ۳۰ بهمن ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
ادامه نمایشگاه تا چهارشنبه ۵ اسفند ساعت بازدید ۹ الی ۱۲ و ۱۷ الی ۲۰

نگارخانه رضوان
مشهد، خیابان کوهسنگی ۱۷، شماره ۱۶

همه رویدادهای عکاسی
همه رویدادهای نگارخانه رضوان

یادداشتی برای این رویداد بنویسید

Current ye@r *