4/بهمن/1393

نشانه‌ها و نشانه نوشته‌های بهزاد ساغری

2
Saghari

نمایشگاه مجموعه‌ای از لوگوها و لوگوتایپ‌های بهزاد ساغری

گشایش: ۴ بهمن ماه
ادامه بازدید تا ۷ بهمن ماه
۹ تا ۱۱ صبح و ۵ تا ۷ عصر

نگارخانه میرک
خیابان صاحب‌الزمان، نبش مولوی شمالی

همه رویدادهای طراحی گرافیک
همه رویدادهای نگارخانه میرک

یادداشتی برای این رویداد بنویسید

Current ye@r *