10/دی/1395

از آنِ مَن

6
از آنِ مَن

نمایشگاه گروهی نقاشی
بهناز ابراهیمی مقدم، آرش امیری، محمد بهزادیان، اکرم پیله چیان ، نیما جوان، فاطمه دارابی، سعید ساقی، هانیه شیخ احمدی، احسان شیخی، سوده شیدا، مریم شیرپوراکبری، راحله کریم بخش، مریم محمد علیپور، صبا معصومیان، افسانه عضدی نیا

گشایش ۱۰ دی
ادامه نمایشگاه تا ۱۴ دی ساعت بازدید ۱۶ تا ۲۰

گالری آرتین
احمدآباد، قائم ٨، پلاک ۵٨/٢

همه رویدادهای نقاشی
همه رویدادهای نگارخانه آرتین

یادداشتی برای این رویداد بنویسید

Current ye@r *