ارسال رویداد به سایت

آگهی رویداد خود یا دوستانتان را با جزییات کامل مکان و زمان به همراه فایل پوستر آن برای «مشهد؛اد» ارسال کنید.
رویداد شما در اسرع وقت در سایت نمایش داده خواهد شد و هر هفته به همراه سایر رویدادها، به ایمیل کاربران سایت ارسال خواهد شد.

وضوح فایل پوستر بیشتر از ۲ مگاپیکسل نباشد.

نام (*)

ایمیل (*)

عنوان رویداد

توضیحات

فایل