11/دی/1395

آبیِ بُلَند

6
آبی بلند

نمایشگاه گروهى عکاسى
مدرس دوره: مجید شقایى فلاح
هیات انتخاب آثار: شادى قدیریان، فرامرز عامل بردبار، کیارنگ علایى، کریم متقى و مجید شقایى فلاح
عکاسان: نرگس بیژه، سینا سنچولى، مرتضى صدیقى فرد، طاهره عارف، محمد قاسمى رهقى، ریحانه محمودى، بهزاد نیرآبادى، سمیه نیک اختر و علیرضا یارخدا.
گشایش نمایشگاه و رونمایى از کتاب شنبه ١١ دى، ساعت ١٧تا ٢٠
ادامه نمایشگاه تا ١۵، ساعت بازدید ١٠ تا ١٢ و ١٧ تا ٢٠

نگارخانه فردوسی
سه راه ادبیات، فرهنگ سراى جهاددانشگاهى، نگارخانه ى فردوسى

همه رویدادهای عکاسی
همه رویدادهای نگارخانه فردوسی

یادداشتی برای این رویداد بنویسید

Current ye@r *